EMU: BNP (PREL) +0,1% 4 KV, +0,9% JMF 4 KV 2018

STOCKHOLM (Direkt) Euroområdets BNP steg 0,1 procent under fjärde kvartalet jämfört med föregående kvartal, enligt Eurostats preliminära beräkning av utfallet. Jämfört med motsvarande kvartal 2018 ökade BNP med 0,9 procent.

I det snabberäknade estimatet angavs att BNP steg 0,1 procent under det fjärde kvartalet jämfört med kvartalet före, och steg med 1,0 procent jämfört med motsvarande kvartal 2018, vilket också var analytikernas prognos inför den uppdaterade statistiken.

I hela EU steg BNP med 0,1 procent under fjärde kvartalet, och steg 1,2 procent jämfört med motsvarande kvartal 2018.

Av rapporterande euroländer uppvisade Litauen den bästa utvecklingen med en tillväxt på 1,3 procent under fjärde kvartalet, jämfört med föregående kvartal.

Den svagaste utvecklingen bland euroländerna rapporteras från Finland, där BNP minskade 0,4 procent jämfört med föregående kvartal.

Starkast utveckling utanför eurozonen hade Rumänien med en BNP-tillväxt på 1,5 procent under kvartalet.

Inget EU-land utanför EMU hade en negativ tillväxt i det fjärde kvartalet. Däremot uppvisade Italien en negativ tillväxt om 0,3 procent och Frankrike en kvartalsutveckling om -0,1 procent.