EMU: barometerindikator sjönk till 94,5 i mars

STOCKHOLM (Direkt) EU:s konjunkturbarometer visar att den samlade konfidensindikatorn, ESI, för euroländerna sjönk till 94,5 i mars, jämfört med reviderade 103,4 föregående månad (103,5).

Det framgår av EU-kommissionens månatliga rapport.

Enligt Trading Economics enkät väntades konfidensindikatorn noterats till 93,0.

Eurostat uppger att i många länder samlades majoriteten av svaren in innan de strikta begränsningsåtgärderna vidtogs för att bekämpa spridningen av coronaviruset.

Indikatorn för förväntningarna på sysselsättningen sjönk till 94,1 från 105,0, där en mer positiv syn inom byggsektorn motverkades av en mer negativ syn inom industrin.

För hela EU sjönk konfidensindikatorn till 94,8 i mars från oreviderade 103,0 i februari.

I Tyskland sjönk den samlade konfidensindikatorn till 92,0 från 101,8, i Italien sjönk på 83,7 från 101,3. I Spanien sjönk index till 99,3 från 102,7, i Frankrike sjönk indikatorn till 100,6 från 105,5.

I Sverige sjönk indikatorn till 93,5 från 99,0.

Konjunkturbarometer    mar   Väntat    feb    Diff
==============================================================
Konfidensindikator    94,5    93,0   103,4    -8,9
- industri       -10,8   -12,7    -6,2    -4,6
- tjänstesektor     -2,2    -3,0    11,1   -13,3
- hushåll        -11,6         -6,6    -5,0
- detaljhandel      -8,3         -0,2    -8,1
- byggsektor       2,7          5,4    -2,7
Finansiella tjänster   -2,6         12,4   -15,0
Sysselsättning      94,1         105,0   -10,9
==============================================================