EMBRACER: AVTAL GER SABER-ÄGARE FAST LÖN OCH VINSTDELNING 20 ÅR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Embracers köpeskilling för Saber Interactive kan maximalt bli 525 miljoner dollar. Men det stannar inte där. Parterna ska även ingå ett anställnings- och vinstdelningsavtal som ger säljarna en fast lön och ett 20-årigt vinstandelssystem.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Vinstandelssystemet innehåller 10 procent av Sabers realiserade årliga ebit-resultat över 76 miljoner dollar, det vill säga efter 20 år har säljarna rätt att erhålla ett totalt belopp motsvarande 10 procent av Sabers ackumulerade rörelsevinst (ebit) som överstiger 1.520 miljoner dollar (20x76).