Elekta: sänker prognos för ebita-marginal 2019/20, aktien rasar

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Elekta sänker sin prognos för ebita-marginalen för räkenskapsåret 2019/2020. Samtidigt publicerar bolaget preliminära resultat för det andra kvartalet.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Nu räknar Elekta med att ebita-marginalen för räkenskapsåret uppgår till runt 18 procent. Den tidigare prognosen var en ebita-marginal på omkring 19 procent.

Analytikerna hade, enligt en sammanställning från Infront Data uppdaterad i mitten på september, förväntat sig en ebita-marginal på 19,2 procent.

Försenade installationer och valuta uppges ha påverkat ebita-resultatet negativt i det andra kvartalet och Elekta har initierat åtgärder för att förbättra marginalen under bolagets andra halvår.

Utsikterna om en försäljningsökning inom intervallet 8-10 procent ligger fast.

Enligt Infront Data förväntade sig analytikerna en valutajusterad försäljningstillväxt på 9,2 procent för helåret.

Under andra kvartalet blev nettoomsättningen cirka 3.700 miljoner kronor (3.330) enligt de preliminära siffrorna, motsvarande en organisk tillväxt om 7 procent.

Bruttomarginalen blev 41,0 procent (41,4). Enligt Infront Datas senaste sammanställning av fem analytikers estimat, från mitten av september, väntades en bruttomarginal på 42,2 procent under Elektas andra kvartal.

Ebita-resultatet uppgick till cirka 540 miljoner kronor (601), motsvarande en ebita-marginal om 14,5 procent (18,0). Här väntades 700 miljoner kronor i ebita respektive 18,7 procent i ebita-marginal, enligt Infront Datas sammanställning.

Elekta föll brant efter pressmeddelandet. Vid 16-tiden på fredagen var aktien ned drygt 12 procent.