ELEKTA: INLEDER SAMARBETE MED AMERIKANSKA VIEWRAY (NY)

(Lägger till information om finansiella detaljer och börsvärden)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Medicinteknikbolaget Elekta inleder ett samarbete med amerikanska Viewray inom MR-styrd strålterapi.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Enligt avtalet kommer Elekta även att göra en investering i Viewray om motsvarande cirka 9,9 procent av bolagets aktier via en nyemission.

Bolagen har för avsikt att främja kliniska studier som undersöker effekten av MR-styrd strålterapi inom onkologiområdet och arbeta gemensamt för att utöka dess potentiella roll inom andra behandlingsområden som skulle kunna dra nytta av tekniken, meddelar Elekta.

"Genom investeringen i Viewray säkerställer vi att de två uppfinnarna av MR-styrd strålterapi fortsätter att driva paradigmskiftet inom området", säger Elektas vd Richard Hausmann, i en kommentar.

Elektas investering är villkorat av investeringsåtaganden. Däribland villkoret att Viewrays nyemission inbringar minst 75 miljoner dollar efter alla kostnader är inräknade. Investeringen är maximerad till 36 miljoner dollar motsvarande 343 miljoner kronor till fastställt publikt aktiepris.

Vid måndagens börsstängning hade Elekta ett börsvärde på 43,6 miljarder kronor medan amerikanska Viewrays börsvärde var 338 miljoner dollar motsvarande 3,2 miljarder kronor.

Vid utgången av Elektas andra kvartal i det brutna räkenskapsåret, som avslutades i oktober 2019, hade Elekta likvida medel på 3,0 miljarder kronor.