ELEKTA: INLEDER SAMARBETE MED AMERIKANSKA VIEWRAY

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Medicinteknikbolaget Elekta inleder ett samarbete med amerikanska Viewray inom MR-styrd strålterapi.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Enligt avtalet kommer Elekta även att göra en investering i Viewray om motsvarande cirka 9,9 procent av bolagets aktier via en nyemission.

Bolagen har för avsikt att främja kliniska studier som undersöker effekten av MR-styrd strålterapi inom onkologiområdet och arbeta gemensamt för att utöka dess potentiella roll inom andra behandlingsområden som skulle kunna dra nytta av tekniken, meddelar Elekta.

"Genom investeringen i ViewRay säkerställer vi att de två uppfinnarna av MR-styrd strålterapi fortsätter att driva paradigmskiftet inom området", säger Elektas vd Richard Hausmann,