Elekta: bättre kvartalssiffror än väntat

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Elekta, som är leverantör av strålterapisystem, lyckades trots utbrottet av covid-19 att redovisa ett bättre resultat än förväntat i sitt fjärde kvartal, som avser perioden februari till april 2020. Utbrottet av covid-19 kommer fortsätta att sätta press på verksamheten framöver.

Elektas ebita-resultat låg på 886 miljoner kronor i det fjärde kvartalet, februari till april. Enligt Infronts sammanställning väntades 735 miljoner kronor. Omsättningen summerades till 4.008 miljoner kronor, även det bättre än väntade 3.781 miljoner kronor. Elektas orderingången uppgick till 5.032 miljoner kronor. Snittet bland analytikerna var 4.499 miljoner kronor på denna punkt.

Elekta såg under sitt senaste kvartal februari till april en allt större påverkan från utbrottet av covid-19. Det största tappet skedde i Kina, där Elekta nu ser en återhämtning.

Bolagets verksamhet för strålkniven Gamma drabbades extra hårt under utbrottet av covid-19 på grund av att bolagets internationella team gjorde det svårare att kunna genomföra installationer.

Utbrottet av covid-19 kommer fortsätta att sätta press på Elektas verksamhet framöver.

"Det här kvartalet som vi befinner oss i och nästa kvartal kommer vi att möta utmaningar. Det är ingen fråga om det. Nedstängningarna försvinner sakta bort i världen", säger Elektas vd Richard Hausmann till Nyhetsbyrån Direkt.

I rapporten lämnar Elekta inga prognoser för räkenskapsåret 2020/2021.

"Det är för tidigt att vara frispråkig om utsikter eller ett mål. Det är osäkra tider och vi vet inte hur återhämtningen blir", säger Elekta-chefen.

På en fråga från Nyhetsbyrån Direkt om det kan komma att presenteras en prognos senare under kvartalet, kanske om ett kvartal eller två, är det inget som Richard Hausmann helt avfärdar.

Styrelsen kommer att ta beslut om förslag till utdelning den 10 juli. Enligt Infronts konsensus väntades en utdelning om 1:41 kronor per aktie för räkenskapsåret 2019/2020.