ELECTROLUX: SVAGT 3 KV VÄNTAS INNAN MOTVIND VÄNDER - ANALYTIKER

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Ett svagt kvartal pressat av valuta och tullar väntas från Electrolux i rapporten för det tredje kvartalet. I vilken utsträckning pris och produktmix klarar av att kompensera för motvindarna, samt bolagets guidning för marknadsutsikterna, kommer att stå i fokus när vitvarujätten lämnar rapport.

Analytikern i Infront Datas sammanställning räknar med att rörelseresultatet kommer att ha krympt till 1.144 miljoner kronor jämför med 1.756 miljoner i samma kvartal föregående år.

I rörelseresultatet ingår jämförelsestörande poster om 400 miljoner kronor, men även oaktat dessa väntas det justerade rörelseresultatet vara lägre än förra årets.

Bakom resultatminskningen står en ofördelaktig valutautveckling och de ytterligare tullar på varor från Kina till USA.

"Dock förväntar vi oss att tullarna kompenseras för genom prishöjningar", skriver Kepler Cheuvreux i en kommentar inför rapporten. Analyshuset har en köprekommendation på aktien och ser en potentiellt svagare rapport som ett köptillfälle i aktien.

Nordea menar å sin sida att pris och mixeffekter inte kommer att kunna kompensera fullt ut för samtliga kostnadsökningar i form av råvaror, tariffer, parallella produktionslinjer och högre marknadskostnader.

"Med anledning av detta tror vi att resultatet för det tredje kvartalet kommer att vara under press", skriver Nordea, som har en behållrekommendation för aktien.

I samband med rapporten för det andra kvartalet justerade bolaget sina utsikter för råvaror och tariffer till 1,2-1,4 miljarder kronor, från tidigare 1,4-1,6 miljarder kronor. Pareto menar att ytterligare en justering nedåt kan ligga i korten.

"Givet den senaste nedåtgående utvecklingen i råvaror räknar vi med att bolaget kommer att uppgradera motvinden till 1,2 miljarder kronor", skriver Pareto som tror att motvinden kommer att vända till en medvind under 2020.

Så sent som den 10 oktober justerade Pareto upp sin rekommendation för aktien, som har gått stark under året och stigit över 35 procent, till köp från behåll.

Rapporten väntas på fredag den 25 oktober klockan 8.00 med en rapportpresentation klockan 9.00.

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker i en sammanställning av Infront Data. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.