Electrolux: fransk böter 48 mln eur understiger avsatt belopp

STOCKHOLM (Direkt) Den franska konkurrensmyndigheten ger sammanlagt sex vitvarutillverkare böter på totalt 189 miljoner euro. Ett av bolagen är Electrolux vars böter uppgår till 48 miljoner euro.

Det skriver Bloomberg News.

I somras gick Electrolux ut med att bolaget gjorde en avsättning om cirka 550 miljoner kronor med anledning av en utredning som utförs av franska konkurrensmyndigheten.

I ett separat pressmeddelande på torsdagen uppger Electrolux att den tidigare avsättningen var på 54 miljoner euro, ett belopp som med aktuell valutakurs motsvarar 564 miljoner kronor.

Skillnaden mellan det faktiska bötesbeloppet och avsättningen kommer att redovisas som en justering av den engångspost som rapporterades i andra kvartalet. Denna justering kommer att ge en positiv effekt på resultatet för Electrolux affärsområde Vitvaror Europa, Mellanöstern och Afrika i resultatet för det fjärde kvartalet. Electrolux fjärde kvartalsrapport publiceras den 1 februari 2019.

Konkurrensmålet gäller prissamverkan mellan bolagen under perioden 2006-2008. Whirlpool är det bolag som får böta mest, 56 miljoner euro.