EKONOMI: KINA PÅ VÄG TA IMPERIEMAKTEN FRÅN USA - RAY DALIO

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) USA är för närvarande världens mäktigaste imperium, men på dekis och inte med någon stor marginal samtidigt som Kinas frammarsch blir allt snabbare och snart kommer medföra att maktdominansen hamnar i Peking, menar miljardären och investeraren Ray Dalio i en Linkedin-post.

I en serie Linkedin-inlägg har Ray Dalio, som grundade hedgefonden Bridgewater, tagit sig an frågor om hur världsordningen kan komma att förändras. Den dagsfärska essän tar fäste i uppgång och fall för de världsledande imperiebyggen som existerat sedan 1600-talet: Det holländska, det brittiska och det amerikanska, samt hur deras valutor urholkats och försvagats av kreditbubblor.

Enligt Ray Dalios analys går det kinesiska imperiet just nu mot herravälde och av det aktuella handelskriget att döma har konfliktlinjen mot USA redan öppnats.

Den fråga som just nu är avgörande för vem som kommer avgå med maktdominansen av USA och Kina är kampen inom kommunikationen, menar Ray Dalio. Båda länderna är i den absoluta täten vad gäller IT- och datahantering när världen nu närmar sig ett läge där artificiell digital intelligens spås ersätta människans egen intelligens inom flera områden de närmaste decennierna.

I olika världsordningsmatriser försöker Ray Dalio förklara imperiernas uppgång och fall som en följd av epoker, där en världsordning inleds likt efter andra världskriget då USA skulle stärka sitt grepp. Därefter följer fredstid, uppbyggnad och "produktiv skuldsättning". Detta steg följs av att en skuldbubbla byggs upp, vilket skapar välfärdsglapp.

Skuldbubblan spricker förr eller senare och det är då imperiet börjar sin resa nedåt. Ekonomin börjar kallna och för att bromsa trycker imperiet upp nya pengar och möjliggör lån som dock primärt tillfaller kapitalägare. När ojämlikheten till sist blir för stor inträffar revolution eller krig, vilket i sin tur medför nya ekonomiska och politiska strukturer.

I nutid har USA:s nedgång i den relativa styrkan som imperiedominant mötts av en under moden tid aldrig tidigare skådad uppgång för Kina, som på några decennium industrialiserats och fått en bredare välfärd. USA är alltså sent i imperiecykeln samtidigt som Kina är tidigt i cykeln.

Det imperium som vunnit det senaste kriget är oftast det som är på frammarsch vid den aktuella tidpunkten - oavsett om det är ett militärt eller ekonomiskt krig - och kommer då att få tjäna som byggherre över den kommande världsordningen, enligt hedgefondmiljardären.