EKOFIN: ÖVERVÄGER SKAPA EU-MYNDIGHET MOT PENNINGTVÄTT

LUXEMBURG (Nyhetsbyrån Direkt) EU:s finansministrar ska överväga att skapa en EU-myndighet mot penningtvätt: den ska ta ett bredare grepp och inte bara övervaka finanssektorn utan också fastigheter och andra sektorer.

Det framkom vid finansministrarnas diskussion om kampen mot penningtvätt vid ekofinmötet på torsdagen.

"Vi behöver diskutera någon form av EU-organ för tillsyn. Den måste ha en självständig struktur och beslutsfattande", sade Finlands finansminister Mika Lintilä vid en presskonferens efter ekofinmötet, där han var ordförande.

Europeiska bankmyndigheten EBA anses inte lämplig eftersom problemet med penningtvätt går långt utanför banksektorn.

Många finansministrar hade i färskt minne penningtvättsskandalerna nyligen med Swedbank och Danske Bank i Baltikum. Alla EU-länder var eniga om att i första hand implementera nuvarande lagstiftning korrekt. Samarbetet bör också ökas mellan nationella tillsynsmyndigheter, ansåg de.

Men sedan gick meningarna isär om EU bör gå vidare med centralisering och harmonisering, och hur snabbt i så fall.

Länder som Frankrike, Nederländerna, Österrike och Italien vill driva på med mer enhetlig EU-lagstiftning så att kryphål inte uppstår då EU-länder tillämpar reglerna olika. Om EU gör om lagstiftningen till en förordning ger det mindre utrymme för nationella variationer än ett EU-direktiv.

De nordisk-baltiska länderna vill öka samarbetet mellan länderna men är mindre pigga på ökad EU-integration.

"I Norden-Baltikum har vi en permanent organisation med Sveriges Finansinspektion och de baltiska motsvarigheter som samarbetar nära. Tillsammans utreder de anklagelser om penningtvätt", sade finansminister Magdalena Andersson till journalister.

Penningtvätt och terroristfinansiering är uppenbarligen gränsöverskridande aktiviteter där mer samarbete inom EU har stora fördelar, sade hon.

Minst intresse för högre takt i kampen mot penningtvätt visade Cypern, Malta och östliga EU-länder. De två Medelhavsöarna har inte det bästa ryktet när det gäller penningtvätt och har satts under tryck av EU-kommissionen och USA:s finansdepartement.

I december hoppas finansministrarna kunna ge den tillträdande kommissionen riktlinjer för det fortsatta arbetet, sade Mika Lintilä.

Vid torsdagens ekofinmötet diskuterade finansministrarna också grunden för en ny svartlistning av länder utanför EU som inte bekämpar penningtvätt tillräckligt. Svartlistningen ska följa samma modell som används för skatteparadis, som anses framgångsrik. Länder ska hamna på listan tills de vidtar tillräckliga åtgärder mot penningtvätt.

I våras fick kommissionen bakläxa då man överraskande presenterade en lista där bland andra Saudiarabien befann sig. Många EU-länder blev då rädda för att handelsrelationerna med Saudiarabien skulle skadas av den plötsliga svartlistningen.

Kommissionen håller nu på att ta fram nya kriterier och en långsammare process. Man har ännu inte kommit fram till bedömningar av olika länder.