EKOFIN: NEJ TILL SLOPAT VETO I SKATTEFRÅGOR - ANDERSSON

BRYSSEL (Direkt) Finansminister Magdalena Andersson säger absolut nej till att slopa Sveriges vetorätt vid beslut om skatter i EU.

Det sade hon till journalister på väg in till ekofinmötet på tisdagen.

EU:s finansministrar ska diskutera kommissionens förslag att införa beslut med kvalificerad majoritet i skattefrågor. Nu krävs enhällighet bland alla EU-länder.

"Det är väldigt många EU-länder som tycker att det inte är en bra idé", sade hon.

Eftersom det krävs enhällighet bland länderna att slopa vetot ser det svårt ut för förslaget.

"Jag är nöjd om diskussionen tar slut här idag. Men det kan finnas andra länder som vill ha upp frågan igen", sade Magdalena Andersson.

Frågan drivs främst av Frankrike med stöd av Italien, Spanien, Portugal, Österrike och till viss del Tyskland.

Men motstånd kommer inte bara från Sverige, utan också Irland, Luxemburg, Malta, de baltiska länderna, Cypern, Polen och Slovakien.

Kommissionen och Frankrike argumenterar att EU:s beslut skulle gå snabbare och vara mer demokratiska om Europaparlamentet involveras.

"Att det skulle vara mer demokratiskt tror jag är svårt att övertyga svenska riksdagen om", sade Magdalena Andersson.

Riksdagen har nu inflytande via regeringen.