EKOFIN: LITET HOPP FÖR SÄNKT MOMS PÅ NÄTTIDNINGAR

BRYSSEL (Direkt) Hoppet finns att EU:s finansministrar på fredag kan börja dyrka upp låsningarna om att tillåta sänkt moms på nättidningar och andra e-publikationer.

Hittills har Tjeckien tagit frågan som gisslan och lagt in sitt veto. Tjeckien vill få stöd för en helt orelaterad fråga, att få införa omvänd momsuppbörd på varor som utsätts för momsbedrägerier.

Enhällighet krävs för beslut om skattefrågor i EU.

På fredagens ekofinmöte görs ett nytt försök. Tjeckien har hållit möten med de främsta motståndarna till att Tjeckien ska få införa den omvända momsen, Frankrike och Slovenien. Dessa länder är rädda för att momsfusket bara flyttar till andra länder.

Den omvända momsuppbörden innebär att köparen är skattskyldig, inte säljaren.

Då ekofinmötet i maj misslyckades att komma överens i de två frågorna hotade finansminister Magdalena Andersson med att Sverige ska hitta sin egen lösning för att hjälpa kvalitetstidningar med svag lönsamhet, eventuellt i strid med EU:s momsregler.

Om Tjeckien, Frankrike och Slovenien kan hitta en öppning på fredag skulle det kunna leda till beslut vid ekofinmötet i oktober.

Enligt förslaget ska den omvända momsen tidsbegränsas till halvårsskiftet 2022.

På den annars tunna dagordningen för ekofin står också att kommissionen ska ge ny information om USA:s skattereform, som hotar att diskriminera EU-företag.

USA ska beskatta betalningar som anses erodera USA:s skattebas (BEAT) gäller bara betalningar utomlands, inte inom USA. Detta kan strida mot WTO-regler, anser EU. Ingen hänsyn tas till skatt som betalas utomlands.

EU:s finansministrar ska även diskutera Österrikes arbetsprogram för sitt halvår som EU:s ordförandeland. Inom ekofinområdet prioriterar Österrike fyra saker: färdigställandet av bankunionen, efterlevnad av stabilitetspakten, rättvis beskattning samt EU-budgeten för 2019.

Halvåret kommer att innehålla många kontroversiella frågor, bland annat beskattning av den digitala ekonomin. Dessutom får Sverige och andra icke euroländer kämpa för att få delta i utvidgade eurogruppsmöten när bankunionen och EMU:s framtid diskuteras.

Påhejad av Frankrike är eurogruppens ordförande Mario Centeno mindre intresserad av att bjuda in icke euroländer än föregångaren Jeroen Dijsselbloem.

En förklaring är att Sverige och andra uteländerna ofta motsätter sig mer franskinspirerad centralisering, som en eurobudget eller en finansminister för euroområdet.

På fredag väntas även ekofinmötet utan svårighet anta EU:s ståndpunkter inför G20-mötet för finansministrar i Buenos Aires den 21-22 juli.