EKOFIN: FÖRSÖKER UTFORMA KLIMATSKATT, REFORMERA BUDGETREGLER

BRYSSEL (Nyhetsbyrån Direkt) EU:s finansministrar ska på fredag-lördag försöka mobilisera EU:s energibeskattning som verktyg mot klimatförändringen.

När finansministrarna träffas i Helsingfors för ett informellt ekofinmöte väntas de också träta om EU:s budgetregler ska stramas åt eller mjukas upp.

EU:s lagstiftning om energiskatter är från 2003 och rätt föråldrad. Ett försök att uppdatera den 2011-2015 misslyckades. Beslut om skatter är särskilt svåra inom EU eftersom de kräver enhällighet bland EU-länderna.

Men nu när EU trappar upp kampen mot klimatförändringen behövs åtgärder för att prissätta koldioxidutsläpp bättre.

EU:s energiskattelagstiftning från 2003 sätter låga miniminivåer. Lagstiftningen gör inte skillnad på olika energislags miljöpåverkan, deras koldioxidutsläpp, eller om energislagen är förnybara eller fossila.

Dessutom fragmentiseras beskattningen genom skilda klassificeringar i olika EU-länder och undantag för vissa branscher, som flyg och sjöfart. Nederländerna driver en flygskatt på EU-nivå, med svenskt stöd.

Finansministrarnas klimatdiskussion rör också EU:s utsläppshandelssystem (ETS), styrning genom nationella budgetar och ökat stöd från EU-budgeten.

Frankrike har förespråkat en koldioxidskatt på importerade varor för att inte europeiska företag, som tyngs av klimatkostnader, ska få konkurrensnackdelar. Sverige och andra frihandelsvänner ser det som ren protektionism.

Dessutom liknar det farligt mycket en tull och kan vara oförenligt med Världshandelsorganisationen WTO:s regler. Ett alternativ kunde vara att importerade varor får skaffa utsläppsrätter.

I diskussionen om EU:s budgetregler väntas finansministrarna snabbt formera sig längs gamla stridslinjer - budgethökar mot budgetduvor.

Alla är ense om att reglerna i stabilitetspakten är alltför komplicerade. Men sedan drar de åt olika håll.

De nordliga hökarna vill göra pakten striktare med mer automatisk bestraffning av stora budgetunderskott. Duvorna i söder vill ha stor flexibilitet och slappare tillämpning.

Hökarna har oroats av att italienaren Paolo Gentiloni på tisdagen nominerades som ny ekonomikommissionär. Därmed blir han övervakare av att reglerna efterlevs.

På mötet, där även EU-ländernas centralbankschefer deltar, ska man också fundera över hur EU:s kapitalmarknadsunion ska fördjupas. Vilka hinder ska bort för att kapitalmarknaden ska fungera bättre och företag vara mindre beroende av banklån?

Ekofinmötet ska även diskutera hot mot finansiella tjänster från cyberattacker och hybridhot. Frågan är hur man skyddar sig och kritisk infrastruktur, som börser, banker och mobilnät.