EKOFIN: ENAS OM KRAV PÅ BANKER ATT LÄMNA MOMSUPPGIFTER

(Tillägg: från stycke åtta)

BRYSSEL (Nyhetsbyrån Direkt) EU:s finansministrar enades på fredagen om nya krav på banker och andra betaltjänster att lämna momsuppgifter vid betalningar mellan EU-länder.

Svenska och andra europeiska banker är kritiska till momskravet.

Kravet på momsuppgifter syftar till att bekämpa momsbedrägerier inom e-handel. Banker, kreditkortsföretag och andra betaltjänstleverantörer ska åläggas att registrera information om betalningsmottagare vid transaktioner mellan EU-länder.

Via nationella skattemyndigheter ska informationen samlas i en central databas i EU och användas i bedrägeribekämpning.

Reglerna ska träda i kraft i januari 2021.

Europeiska banker och betaltjänstleverantörer har protesterat mot förslaget. De anser att förslaget är alltför kostsamt, samlar in för stora volymer data, skapar betydande risker och skapar osäkerhet om rapporteringskraven.

Dessutom kommer målen inte att uppnås, anser de.

Finansminister Magdalena Andersson medgav att det finns en risk för en ökad administrativ börda för både svenska och andra banker i EU. Samtidigt har många andra EU-länder stora problem med momsbedrägerier och skulle ha nytta av dessa regler, sade hon.

Däremot har Sverige inte så stora problem med momsbedrägerier. Men Magdalena Andersson sade att det är bra för svenska företag om momssvinnet minskar i andra EU-länder.

Ökade momsintäkter och därigenom bättre statsfinanser i andra EU-länder är också en fördel för Sverige, sade hon.