ECO WAVE POWER: IPO-EMISSION TECKNAES TILL CA 81%

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Eco Wave Powers emission inför planerad listning på Nasdaq First North Stockholm tecknades till cirka 81 procent och bolaget tillförs cirka 122 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Likviden kommer företrädesvis att användas till bygga Eco Waves första kommersiella vågfarm. Utöver det, kommer likviden också att användas till att expandera bolagets projektpipeline, att föra fler projekt till färdigbyggnadsfas och för att förstärka försäljning och marknadsföring.

"Likviden tillför tillräckligt rörelsekapital för att bedriva Eco Wave Powers verksamhet i enlighet med dess affärsplan längre än 12 månader", HETER DET.

Första dag för handel beräknas till den 18 juli 2019, förutsatt godkännande från Nasdaq First North Stockholm.

Efter att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Eco Wave Power att öka från 28.839.250 aktier till 35.249.344 aktier. Det ger en utspädningseffekt om cirka 18,2 procent.