ECB: VAR REDO JUSTERA TILLGÅNGSKÖPEN VID BEHOV - PROT

STOCKHOLM (Direkt) Ledamöterna i ECB-rådet var vid det senaste mötet redo att justera tillgångsköpprogrammet på grund av coronapandemin, PEPP, vid behov.

Det framgår av protokollet från ECB:s policymöte den 30 april som publicerades på fredagen.

Vid mötet beslutade rådet att lämna depositräntan oförändrad på -0,50 procent, samtidigt som de bland annat införde nya långa lån, PELTRO:s.

ECB-rådet noterade att det råder stor osäkerhet om den ekonomiska utvecklingen, men att ju längre nedstängningen pågår desto större inverkan på aktiviteten och priserna. Effekterna väntades fortsätta en lång tid efter att viruset fåtts under kontroll. Hur snabb återhämtningen kan bli beror samtidigt på styrkan på policyresponsen.

De var överens om att inflationsutsikterna behövde revideras ned på kort sikt, men att påverkan på medellång till lång sikt beror på en rad faktorer och är svårare att bedöma.

Rådet noterade att ECB:s agerande hittills inneburit en kraftfull penningpolitisk lättnad, men att penningpolitiken ensam inte kan lösa problemen, utan att även finanspolitiken behöver spela en roll.

Rådet behöver fortsätta att utvärdera sina åtgärder och se om de har kalibrerats på rätt sätt för att ge nödvändig stimulans i denna osäkra tid. Vid junimötet kommer mer information vara tillgänglig, inklusive nya prognoser.

"Framåtblickande, och i ljuset av den stora osäkerheten om ekonomin och inflationsutsikterna som visades i scenarierna som förberetts av ECB-tjänstemännen, så betonades det att ECB behöver vara redo att justera sin penningpolitiska hållning på lämpligt sätt och även säkra transmissionen över hela euroområdet", står det i protokollet.

Det betonades särskilt flexbiliteten i implementeringen av PEPP.