ECB: SVENSK EKONOMI TILLRÄCKLIGT ROBUST FÖR HÖJD RÄNTA - PRAET

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den ekonomiska situationen i Sverige är tillräckligt robust för att Riksbanken skulle kunna lämna minusräntan bakom sig.

Det sade Peter Praet, ECB:s förre chefekonom, till journalister i Stockholm på tisdagen, strax innan han skulle gå till just Riksbanken och träffa företrädare för den svenska centralbanken.

"Jag tror att situationen i Sverige är tillräckligt robust för att gå till noll", sade han.

Han noterade att det stämmer att den senaste tidens cykliska utveckling har "varit lite på tvärs med beslutet", men man måste gå lite bortom detta.

"Jag tror att det bakom beslutet finns en oro, som delas av väldigt många centralbanker, om vad negativa räntor länge betyder för den centrala finansiella stabiliteten, risktagning och så vidare", sade han.

Praet noterade att en negativ ränta under en lång tid innebär att landets naturliga ränta är negativ, att "framtiden är värre än i dag" och "det betyder ett samhälle som går tillbaka".

"Jag tror att man ville komma ut ur det…", sade han och tillade att de kulturella aspekterna av negativa räntor spelar roll.

"Det är svårt att förklara, det är därför de inte förklarade det speciellt bra", sade Praet, med hänvisning till skrivningarna i protokollet från decembermötet.

Han konstaterade att om man har negativa räntor under en väldigt lång tid kommer bankerna att föra över det på konsumenterna, som inte kommer att förstå det hela utan se det som en skatt.

Om Riksbanken skulle tvingas backa, och sänka styrräntan till minus igen, skulle det visa sig att de fattat ett dåligt beslut, men "om de måste göra det så måste de".

"Om förhållandena ändras måste de göra det också… om man ser på reaktionen på finansmarknaderna så var beslutet väl kommunicerat. Ekonomin är i relativt bra skick även om momentum har tappat fart. Saker och ting verkar stabilisera sig, men det kommer att visa sig längre fram", konstaterade Praet.