ECB: REGELÄNDRING ÖPPNAR FÖR EFFEKTIVARE QE - NORDEA

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den rättsliga texten för ECB:s senast program för tillgångsköp för att bekämpa effekterna från coronaviruset, PEPP, visar på en möjlighet att köpa mycket mer italienska obligationer.

Det skriver Nordea i en kommentar.

Reglerna ger programmet på 750 miljarder euro mycket mer flexibilitet och eldkraft än vad som först antogs när det presenterades den 18 mars, och ökar möjligheten att öka köpen i ett enskilt land.

"Beslutet banar även vägen för att öka storleken på PEPP vid behov. Givet att en rad euroländer är i fritt fall vid samma tidpunkt, och regeringarnas utgifter kommer att svälla, så är det sannolikt att ECB kommer behöva implementera än mer drastiska verktyg. Även (stödprogrammet) OMT ses som ett policyalternativ", skriver Nordea.

Det största förändringarna från tidigare är:

1) Begränsningar för enskilda emittenter gäller inte PEPP.

2) Köpen ska guidas av "kapitalnyckeln" men tillåtas vara mer flexibla för att förhindra störningar i avkastningskurvan.

3) Omfattningen av köpen vidgas, med tillåtelse att köpa värdepapper med kortare löptider. Det öppnar för tyska köp.

4) ECB kommer inte att publicera detaljer om köpen i samma utsträckning som i det tidigare programmet, PSPP.