ECB: RÅD ENIGT OM BEHOV AV ATT FÖRBEREDA LÄTTNADER - PROT

STOCKHOLM (Direkt) ECB-rådet var enigt i planen att göra sig redo att erbjuda mer stimulanser för euroområdets ekonomi, samtidigt som det rådde delade meningar om vilka verktyg som skulle användas.

Det framgår av protokollet från ECB:s policymöte den 6 juni som publicerades på torsdagen, enligt Bloomberg News.

Det rådde samsyn om att det i ljuset av den förhöjda osäkerheten som sannolikt kommer att fortsätta framöver, bör rådet vara redo att lätta penningpolitiken genom att anpassa alla instrument.

Rådet noterade också att om miljön med för låg inflation fortsätter kan det bli aktuellt att göra mer strategiska överväganden för att förstärka trovärdigheten i ECB:s penningpolitik och stödja arbetet med att nå inflationsmålet.

"Synpunkter framfördes om att rådets kommunikation bör lägga mer vikt vid symmetrin i det medelfristiga målet genom att klargöra att avvikelser från rådets inflationsmål skulle tolleraras på symmetriskt vis, i båda riktningar, så länge detta stöder uppnåendet av rådets inflationsmål på ett uthålligt sätt på medellång sikt", hette det i protokollet.

Nästa policymöte hålls den 25 juli.