ECB: LEDAMÖTER DELADE OM ÅTERSTART AV QE-PROGRAM - PROT

STOCKHOLM (Direkt) ECB-rådet stod långt ifrån varandra beträffande många delar av stimulanspaketet förra månaden som senare ledde till offentligt gräl bland ledamöterna.

Det framgår av protokollet från ECB:s policymöte den 12 september som publicerades på torsdagen, enligt Bloomberg News. Vid mötet beslutade rådet att sänka depositräntan med 10 punkter, till -0,50 procent, ändra guidning om räntan samt att återstarta QE-programmet.

Samtliga ledamöter stod bakom behovet att lätta på penningpolitiken och en klar majoritet stod bakom beslutet att återuppta tillgångsköpen. Men ett antal ledamöter ansåg inte att skälen för detta var tillräckligt starka.

En del ledamöter uttryckte dock reservationer om olika delar om det föreslagna policypaketet. Vissa ledamöter ville till och med sänka räntan mer än vad som beslutade, men andra behövde övertygas om att räntan skulle sänkas överhuvudtaget.

En del ledamöter ville behålla datumbaserad ränteguidning.

Nästa policymöte hålls den 24 oktober.