ECB: KAMP MOT KLIMATFÖRÄNDRING INTE VÅR HUVUDUPPGIFT- LAGARDE

BRYSSEL (Nyhetsbyrån Direkt) Att bekämpa klimatförändringar kommer inte att bli Europeiska centralbankens huvuduppgift.

Men det hindrar inte ECB från att undersöka hur centralbanken kan bidra effektivt.

Det sade nya ECB-chefen Christine Lagarde vid sin första utfrågning av Europaparlamentets ekonomiska utskott på måndagen.

ECB måste ta med i beräkningen hur klimatförändringen påverkar makroekonomin. Klimatförändringen måste också ingå i riskbedömningen i ECB:s tillsyn av finansmarknaden.

Hon påminde om att ECB har ett enda primärt mandat - prisstabilitet. USA:s Fed däremot har två mål, prisstabilitet och sysselsättning.