ECB: INFÖR TUDELAT SYSTEM FÖR RÄNTAN, KAN JUSTERA MULTIPLIKATOR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) ECB kommer att införa systemet med tudelad (two-tier) ränta för bankernas överskottsreserver från och med den 30 oktober.

Det skriver ECB i ett separat pressmeddelande på torsdagen.

Tanken med systemet är att stärka penningpolitikens transmissionsmekanism och samtidigt bibehålla det positiva bidraget från negativa räntor för att få upp inflationen till målet.

Den del av överskottsreserverna som kommer att undantas från depositräntan, och i stället ha nollränta, kommer att beräknas utifrån en multiplikator på bankernas reservkrav och gälla för alla institut.

Denna ska sättas av rådet så att den inte påverkar de korta marknadsräntorna på ett negativt sätt.

Multiplikatorn för den första perioden sätts till 6, och nivån kommer sedan att justeras i linje med utvecklingen i innehaven av överskottsreserver.

ECB gör även en justering i de nya långa riktade lånen, TLTRO3, så att räntan på dessa ligger i nivå med depositräntan, och inte 10 punkter högre som tidigare angivits.