ECB: ESM-ÄNDRINGAR HJÄLPER HANTERING AV KRISER - LAGARDE

BRYSSEL (Nyhetsbyrån Direkt) De föreslagna förändringarna i euroområdets räddningsfond ESM ska hjälpa krishanteringen, inte försvåra för euroländer.

Det sade nya ECB-chefen Christine Lagarde vid sin första utfrågning av Europaparlamentets ekonomiska utskott på måndagen.

Hon kommenterade debatten, särskilt i Italien, om att ESM-förändringarna kan vara skadliga.

"Bestämmelsen avser att hantera sårbarheter och risker. Om en omstrukturering av skulder görs ska en minoritet av skuldinnehavare inte kunna hålla en majoritet som gisslan", förklarade Christine Lagarde.

Hon påminde om att hon, som IMF-chef, deltog i diskussionerna för bildandet av ESM, Europeiska stabilitetsmekanismen 2012.

I Italiens debatt diskuteras om förändringarna av reglerna innebär att det blir lättare att omstrukturera den italienska statsskulden.

Därmed skulle en omstrukturering bli mer sannolik och Italien skulle få betala högre räntor på sin statsskuld.