ECB: BEREDDA ANVÄNDA VERKTYG OM LÄGE EJ FÖRBÄTTRAS- LAGARDE(NY)

(Tillägg: från stycke sex)

BRYSSEL (Nyhetsbyrån Direkt) ECB har penningpolitiska verktyg och är beredd att använda dem om det ekonomiska läget inte förbättras.

Det sade nya ECB-chefen Christine Lagarde vid sin första utfrågning av Europaparlamentets ekonomiska utskott på måndagen.

"Vi är fast beslutna att använda verktygen. Vi kommer att göra vad som krävs", sade hon.

På en fråga om monetära aggregat kan få större betydelse för ECB:s penningpolitiska beslut i framtiden svarade hon att hon inte väntade sig att den strategiska översynen kommer att leda till detta.

Men Christine Lagarde sade att framväxten av digitala valutor påverkar bilden, och påverkar var pengar skapas.

Euroområdet skulle må bra av en budgetkapacitet (eurobudget), inklusive med en stabiliseringsfunktion. Samtidigt får man undvika moralisk risk, sade hon.

ECB-chefen sade också att ECB:s penningpolitik har varit så effektiv som det går. Uppenbarligen har euroområdet inte nått prisstabilitetsmålet, men andra aktörer kan bidra, sade hon.

ECB:s politik har höjt inflationen med mellan en tredjedels och en halv procent.

Samtidigt har BNP höjts mellan 2,3 och 2,7 procent av ECB:s åtgärder, sade Christine Lagarde.

Ekonomer världen runt försöker förstå varför inflationen är så låg, trots tillväxt, högre sysselsättning och högre löner.

"Normalt skulle inflationen gå upp. Men det går den inte. Det verkar som om företagen, vars kostnadsbas stiger när lönerna stiger, i ställer pressar sina marginaler. Beror det på osäkerhet, att de vill bevara sina marknadsandelar eller motstå andra konkurrensfaktorer?" sade hon.

Frågan är om det kommer att fortsätta.