DRILLCON: EBITDA STEG 4 KV, FÖRESLÅR ÖKAD UTDELNING

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Borrföretaget Drillcon, listat på First North, redovisar en ökad omsättning till 101 miljoner kronor (99,5) och ebitda-resultat 23,5 miljoner kronor (11,7) under det fjärde kvartalet 2019.

Det framgår av bokslutet.

Kontrakt har slutits med Mandalay Resources, Björkdahlsgruvan, och i Finland slöts ett avtal med statliga Posiva Oy. Samtliga kontrakt som slöts under 2019 kommer att, uppger bolaget, bidra till en fortsatt stor potentiell produktionsvolym 2020.

Enligt bolaget kommer efterfrågan på kort sikt vara kvar på goda nivåer och de fortsätter att ta marknadsandelar.

Utdelningen föreslås bli 0:50 kronor per aktie (0:35)

Förslaget motiveras av tillväxt, men framförallt ett starkt förbättrat nettoresultat samt en finansiell ställning med ett positivt kassaflöde i verksamheten. En god kontrakterad volym ger en bra grund för möjlig fortsatt tillväxt 2020. Utdelningen är balanserad med hänsyn till fortsatta nya investeringar, skriver bolaget i rapporten.

Aktien är upp cirka 12 procent vid 10-tiden på fredagen.