DEUTSCHE BANK: BEFARAR MILJARDINTÄKTSTAPP VID COBA-FUSION - BN

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den tyska storbanken Deutsche Bank estimerar att en fusion med Commerzbank kan resultera i ett intäktstapp på 1 till 1,5 miljarder euro till följd av att kunder lämnar efter en sammanslagning.

Det uppger källor för Bloomberg News.

Hur stort intäktstappet kan riskera att bli är en nyckelfaktor i huruvida en sammanslagning är lämplig. Förlorade intäkter tillsammans med omstruktureringskostnader behöver motverkas med kostnadsbesparingar, vilka estimeras till omkring 2,7 miljarder euro, uppger källorna vidare.