DEERE:SPÅR RES 1,6-2 MDR USD HELÅR, NA-ANLÄGGNINGSMARKN -20-30%

STOCKHOLM (Direkt) Amerikanska Deere, som inom vissa delar konkurrerar med Volvo Anläggningsmaskiner (VCE), spår att nettoresultatet blir i spannet 1,6-2,0 miljarder dollar under det brutna räkenskapsåret 2019/2020 som sträcker sig till och med oktober 2020.

Det framgår av rapporten för det andra kvartalet.

"Dock kvarstår mycket osäkerhet rörande effekterna av den globala covid-19 pandemin som kan komma att påverka bolagets resultat och finansiella position negativt i framtiden", skriver bolaget i rapporten.

Inom affärsområdet Construction & Forestry räknar bolaget med en minskning av försäljningen i häradet 30 till 40 procent.

Bolaget räknar med att industrins försäljning av anläggningsutrustning minskar med 20-30 procent i Nordamerika 2020.

För affärsområdet Agriculture & Turf spås ett något mindre försäljningstapp om 10 till 15 procent.