DAHLGREN: "OSANNOLIKT" SVERIGE MED I EURON OM TIO ÅR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Det är "osannolikt" att Sverige är med i euron om tio år. Men desto viktigare kommer det att vara för oss att hävda våra intressen, när färre länder står utanför.

Det sade EU-minister Hans Dahlgren vid ett EU-seminarium på tisdagen, 60 dagar före valet till Europaparlamentet.

På en fråga om det med tanke på den svaga kronkursen skulle ha varit bättre för Sverige att vara med i euron svarade Dahlgren:

"Frågar du svenska folket så skulle det bli ett rungande ja att det varit bra att vi stått utanför."

Han kunde inte svara på om EU kommer att ha 27 eller 28 medlemmar om tio år, men tror att EU kommer att titta mer på att nya länder också håller fast vid EU:s värderingar även efter att de blivit medlemmar.

Om tio år tror EU-ministern att frågor som står i fokus är att utveckla den inre marknaden, undanröja de handelshinder som finns, främja den digitala marknaden och tjänstemarknaden.

Han betonade att EU också måste se till att löntagarnas och konsumenternas intressen tas tillvara, inte bara företagens intressen.

Vidare måste EU "verkligen hävda sig bättre i den internationella konkurrensen", och satsa mer på forskning och utveckling, sade han.

EU måste jobba på att försvara frihandeln och motverka protektionismen var den än kommer, något som är speciellt viktigt för ett exportberoende land som Sverige, sade Dahlgren.

Klimatfrågan lyfte han också fram som en extremt viktig fråga för EU de kommande tio åren, "annars kommer levnadsbetingelserna att försvinna för våra barn och barnbarn". Den gröna omställningen kan också skapa jobb, framhöll han.

Dahlgren tror vidare att det en viktig fråga för EU blir att "skapa trygghet", men han tror inte på en gemensam EU-armé, detta samarbete ska vara mellanstatligt.

Ytterligare en "otroligt viktig" fråga för EU är rättsstatens principer, där behöver EU fler verktyg.

"Jag tror det mest verkningsfulla är att använda budgeten", mot länder som bryter mot reglerna, enligt ministern.