CROWN ENERGY: RÖRELSERESULTAT -5,9 MLN KR 1 KV (3,0)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Det NGM-listade olje-och gasprospekteringsbolaget Crown Energy redovisar ett rörelseresultat om -5,9 miljoner kronor (3,0) för det första kvartalet 2020. Intäkterna uppgick till 9,1 miljoner kronor (13,5). De lägre intäkterna hänförs helt till devalveringen av den angolanska valutan.

"Nedgången [av oljepriset] har inte haft någon finansiell effekt på koncernens resultat och finansiella ställning under första kvartalet", uppger bolaget i delårsrapporten.

Fastighetsverksamheten i Angola har under kvartalet löpt på med relativt oförändrad omfattning jämfört med föregående kvartal.

Svängningarna i oljepriset och covid-19 påverkar dock bolagets möjligheter att attrahera partners och kunder för erbjudanden i nya marknader.

Att ingå nya affärer är alltjämt bolagets mål

"Med pågående covid-19-pandemi tar detta dock fortsatt längre tid än vad vi har hoppats på. Av den anledningen fortsätter ledning och styrelse att fokusera på att minska kostnader, såväl i operativ verksamhet som i overhead" kommenterar vd Andreas Forssell i delårsrapporten.