Creades: resultatet efter skatt -53 mln kr tredje kvartalet

STOCKHOLM (Direkt) Investeringsbolaget Creades redovisar ett resultat efter skatt på -53 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2018 (30).

Resultatet per aktie uppgick till -4:46 kronor (2:02).

Substansvärdet per aktie var vid periodens utgång 289 kronor.

Under kvartalet minskade substansvärdet med 2 procent, främst drivet av en negativ kursreaktion efter rapporten för det andra kvartalet i Creades största innehav, skriver bolagets vd John Hedberg i rapporten. Nedgången i Avanza kompenserade "till delar" av en stark utveckling för Creades tredje största innehav, Addnode, skriver han vidare.

"Med tre av fyra kvartal som facit har marknadsutvecklingen under året varit starkare än vi vågade tro vid årets början. Vi förhåller oss dock fortsatt försiktiga till vad vi uppfattar som en högt värderad börs, bland annat genom att använda indexderivat som skydd mot börsfall, men även genom att stärka vår likviditet som vid kvartalets utgång uppgick till SEK 212 miljoner kronor", skriver han vidare.