Cramo: meddelar nya mål, strategi samt resultatprognos

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Det finländska bygguthyrningsbolaget Cramo, som i somras knoppade av sin modul- och paviljongverksamhet Modular Space till ett fristående bolag med namn Adapteo på Stockholmsbörsen, meddelar ny strategi, nya finansiella mål samt en resultatprognos för helåret 2020.

Det framgår av ett pressmeddelande i samband med Cramos kapitalmarknadsdag i Stockholm på torsdagen.

För år 2020 spår Cramo att bolagets jämförbara ebita-resultat kommer att överstiga 75 miljoner euro.

Efter avknoppningen av Modular Space-divisionen vid halvårsskiftet har Cramo nu fullt fokus på att utveckla verksamheten för utrustningsuthyrning där bolaget ser fortsatt potential att förbättra sina prestationer och differentiera sig från konkurrenterna, heter det.

Cramos nya mål för perioden 2019-2023 är att uppnå:

-tvåsiffrig tillväxt i vinsten per aktie mellan 2019 och 2023

-en operativ avkastning på sysselsatt kapital överstigande 15 procent i slutet av år 2023

-en nettoskuldsättning i förhållande till ebitda-resultatet understigande 3,0 gånger

-en utdelningsandel överstigande 50 procent av resultatet per aktie

"Den nya strategin fokuserar på tillväxt, att ytterligare stärka den operationella effektiviteten, att stärka marknadspositionen inom industrisegmentet, att öka tjänsteerbjudandet och att utveckla innovativa digitala lösningar för att förbättra kundernas effektivitet", uppger Cramo.