CORTUS ENERGY: GÖR FÖRETRÄDESEMISSION KONVERTIBLER 69,3 MLN KR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Cortus Energy har beslutat om en emission av konvertibler med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. Vid full teckning kommer bolaget tillföras cirka 69,3 miljoner kronor före emissionskostnader.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Samtliga befintliga aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje en (1) aktie som ägs på avstämningsdagen den 3 juni. Nio (9) teckningsrätter berättigar innehavaren att teckna en (1) konvertibel till ett nominellt belopp om 0:50 kronor per konvertibel.

Företrädesemissionen omfattas till cirka 57,9 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 8 juni 2020 till och med den 22 juni 2020. Konvertiblernas löptid kommer att löpa från och med den 7 juli 2020 till och med den 7 januari 2022.

Konvertiblerna kommer att löpa med en årlig ränta om 10 procent från och med den 7 juli 2020 till och med den 7 januari 2022, eller den tidigare dag lånet konverteras till aktier i Bolaget.

Nettolikviden från emissionen avses i huvudsak användas för återbetalning av kortfristiga lån som bolaget ingick med Per-Olov Norberg och P. Forsell Timber, löpande kostnader för verksamheten och kapitalbuffert samt vidareutveckling av Projekt Mariposa och Engie.