COREM PROPERTY: PANDEMIN MEDFÖR RISK MEN UTDELNINGEN FAST

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Corem Property bedömer att den rådande pandemin kan leda till att kunder får betalningssvårigheter på grund av likviditetsproblem.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Vidare bedömer bolaget att det finns en risk att pågående projekt inte kan färdigställas i tid, då entreprenörer kan sakna arbetskraft eller leveranser av varor och material fördröjs.

Risken för Corems finansiella ställning som helhet bedöms dock som hanterbar, meddelar bolaget.

"Corem följer situationen noga, för att se hur den kan tänkas påverka både vår och våra kunders verksamhet och så att vi kan agera på bästa sätt genom dessa tider. Vi har säkerställt att vi kan fortsätta leverera våra tjänster och fastighetsförvaltning utan avbrott", säger Corems vd Eva Landén.

Styrelsens förslag till årsstämman med utdelning om 0:60 kronor per stamaktie och 20:00 kronor per preferensaktie ligger fast.