COREM PROPERTY: FÖRVALTNINGSRESULTAT ÖKADE TILL 117 MLN KR 2 KV

STOCKHOLM (Direkt) Fastighetsbolaget Corems intäkter uppgick till 270 miljoner kronor i det andra kvartalet 2019 (238).

Driftöverskottet blev 208 miljoner kronor (188) och förvaltningsresultatet uppgick till 117 miljoner (101).

De orealiserade värdeförändringarna på fastigheter summerade till 596 miljoner (61), medan värdeförändringarna på derivat var -41 miljoner kronor (-9).

Efter skatt blev resultatet 582 miljoner kronor (219), vilket motsvarade 1:55 kronor per stamaktie (0:55).