Concordia Maritime tar höjd för att utnyttja marknadsmomentum

Fjolåret var rederiets bästa sedan 2001 tack vare ett halverat oljepris och "ketchupeffekt" på marknaden. I måndags presenterade man ytterligare en charteraffär med en uthyrningsperiod på tre år.

"Vår mest lönsamma marknad kan skifta från spot till period framöver, därför breddar vi oss för att säkra stabilitet.", förklarar vd Kim Ullman.

image

Historiskt låga oljepriser gör det svenska rederiet Concordia Maritime till en av vinnarna under 2015. Rederiet förbättrade nästan samtliga nyckeltalposter under såväl helår som fjärde kvartal jämfört 2014 med ibland flera hundra procent. Den nyligen slutna affären om en treårig uthyrning av sitt ena P-MAX-fartyg till ett nationellt oljebolag beskriver vd Kim Ullman som ett utnyttjade av det momentum som präglar marknaden.

"En förbättring i marknaden har byggts upp under flera år. Vi trodde på starkare återhämtning under 2014 än vad det faktiskt blev, men istället kom allting som en ketchupeffekt under fjolåret."

Förbereder för prisökning

Concordia Maritime transporterar framförallt förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor, vilket gör att rederiet i förlängningen påverkas av oljeprisets utveckling. När priset halverades i fjol fördubblades tillväxttakten i oljekonsumtionen, vilket satte ordentlig fart på efterfrågan för olja, något Concordia Maritime nyttjade till fullo, enligt vd:n. Då var det framförallt spotmarknaden, den öppna marknaden där rederierna tar en resebeställning i taget, som var den mest lönsamma. Kim Ullman säger att man "ska ha stor respekt för oljepriset" som är mycket volatilt och följer sin egen marknad. Därför satsar man parallellt även på transporter av kemikalier och vegetabiliska oljor. "När den korta marknaden stiger tar det ungefär ett år för den långsiktiga att lyftas även den. Det är där vi är nu. Därför kan det bli ett skifte i fokus från spotmarknad till periodmarknad, där uthyrningsverksamheten ingår. Genom att ha det benet att stå på skapar vi stabilitet och är förberedda för en eventuell prisökning på olja, med risk för lägre väx tal på oljekonsumtionen och efterföljande minskad transportefterfrågan.", säger Kim Ullman.

Sedan tidigare har Concordia Maritime två uthyrningskontrakt på ett respektive två år. Dessa följd nu upp med ytterligare en utkontraktering, nu på tre år. Kunden är ett stort nationellt oljebolag.

"Båten gör bättre ifrån sig än konkurrenternas, därför har den tecknats för tre år."

Fortsatt god tilltro till 2016

De finansiella målen för 2015 nåddes med marginal. Men rederiet förväntar sig inte att rusningen från 2015 håller i på samma nivå under 2016 och planerar att cementera det man i dag har på en mer jämn nivå. Kim Ullman hänvisar till att man under 2015 överskred sitt tillväxtmål på 10 procent till hela 25 procent. Men det beror på "timingen i marknaden" och Concordia Maritime förväntar sig ingen markant ökning för kommande år. "Det gäller att utnyttja dagens höga nivåer och så gott det går säkra upp dem även framgent.", säger vd:n.

På det globala planet, där miljöarbete och klimatmål hamnar högre upp på agendan, planerar Concordia Maritime att fokusera ännu mer på hållbarhet framöver. Man fortsätter arbeta med att minska fartygens utsläpp både med och utan last."Vi är i allra högsta grad med i det globala hållbarhetsarbetet och har i många år varit bra på att jobba miljömässigt. Det har varit viktigt inom vår bransch under lång tid nu. Men nu skall vi bli än mer transparanta inom hållbarhet", avslutar Kim Ullman.

/Emelie Lundgren

-----------------------------------------------------------

Fakta Concordia Maritime

Handelsplats: Nasdaq Stockholm (Small Cap)

Pris per aktie: 16:40 kronor (stängning tisdag)

Börsvärde: 783 miljoner

Tre största ägarna: Stena Sessan Rederi AB (52,5%), Fjärde AP-fonden (6,4) och Avanza Pension Försäkring AB (3,2).

Concordia Maritimes flotta:

PMAX

Stena Premium 65.055 DWT (2011) - Spot (lätta produkter - befraktas av Stena Weco)

Stena Polaris 64.917 DWT (2010) - Spot (lätta - Stena Weco)

Stena Performance 65.065 DWT (2006) - Timecharter (lätta)

Stena Provence 64.999 DWT (2010) - Spot (lätta - Stena Weco)

Stena Progress 65.118 DWT (2010) - Timecharter (lätta)

Stena Paris 64.999 DWT (2005) - Spot (lätta - Stena Weco)

Stena Primorsk 65.079 DWT (2006) - Timecharter (tunga)

Stena Penguin 64.834 DWT (2010) - Spot (tunga - Stena Bulk)

Stena Perros 65.086 DWT (2008) - Spot (tunga - Stena Bulk)

Stena President 64.999 DWT (2007) - Spot (tunga - Stena Bulk)

SUEZMAX

Stena Supreme 159.031 DWT (2012) - Spot (råolja)

Suezmax 158.000 DWT (2012) - Spot (råolja)

(Båda befraktas av Stena Sonangol Suezmax pool)

IMOIIMAX

Stena Image 49.776 DWT (2015) - Spot (lätta produkter) befraktas av Stena Weco

Stena Important 49.400 DWT (2015) - Spot (lätta produkter) befraktas av Stena Weco

ECO MR

ECO MR 50.000 DWT (2015) - Spot (lätta produkter) befraktas av Stena Weco

Concordiaaktien:

Kursutveckling:

Från årsskiftet -15,9%

3 mån -12,3%

1 år +26,2%

3 år +43,9%

image

Concordia har gynnats av det fallande oljepriset

Källa: Infront

============================================================

OM CISION PROMOTED:

Cision Promoted är ett samarbete mellan Cision och Nyhetsbyrån Direkt. Tjänsten ger Cisions kunder möjlighet att synliggöra sina nyheter och pressmeddelanden i form av redaktionella nyhetsartiklar. Tjänsten är finansierad av bolagen som beställer genom Cisions kommunikationsverktyg CisionPoint.

Nyhetsbyrån Direkt ansvarar för produktion och att tjänstens kvalitet och relevans säkras. Den produceras av en särskild redaktion som arbetar enkom med Cision Promoted utan samverkan med Nyhetsbyrån Direkts redaktionella verksamhet.

Nyhetsartikeln publiceras på platser som säkerställer att materialet når kapitalmarknad och media, exempelvis via Placera, Sveriges största sajt för privatsparare som ägs av Avanza, och nyhetsportalen Cision News. Marknaden nås också via Infront som är ett av marknadens största informations- och handelssystem för placerare i Sverige. Ytterligare distribution adderas successivt.