CLS: NASDAQ MEDDELAR VITE FÖR REGELÖVERTRÄDELSE

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Clinical Laserthermia Systems, CLS, får vite motsvarande 15 årsavgifter till följd av Nasdaq First Norths regelverk.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Bakgrunden till beslutet är att bolagets vd har anlitats på konsultbasis istället för att vara anställd i bolaget, vilket är ett krav enligt regelverket för Nasdaq First North.

CLS har korrigerat detta och ett anställningsavtal, med samma villkor som det tidigare konsultavtalet, ingicks i augusti 2018. Dock har viss tidigare offentliggjord information från CLS i detta hänseende inte varit korrekt.

"Jag menar att konsekvensen av regelöverträdelsen i det här fallet borde fått ta större plats i disciplinnämndens beslut och att vitet inte står i proportion till det misstag vi begått. Ja, vi som bolag har gjort fel, därom råder ingen tvekan, men vare sig aktieägarna eller Nasdaq First North kan rimligen ha lidit någon skada", säger Lars-Erik Eriksson, VD och medgrundare i CLS.

"Avtalen är till innehållet exakt desamma och jag som VD, och därtill näst största ägare i CLS, verkar för bolagets och aktieägarnas bästa oavsett anställningsform, och det syns väl inte minst i de aktiviteter som bolaget just nu har på gång", säger han vidare.