Cleantech Invest: flygande start på First North

Stort intresse för Cleantech Invests parallellistning på First North Stockholm ledde till överteckning av emissionen. Trots skenande tillväxt för bolagen i portföljen ser vd:n ingen naturlig platå i horisonten.

"Vi är bara i början av den stora omvandlingen som sker och som går mot förnyelsebart och resurseffektivitet.", säger vd Alexander Lidgren.

image

I onsdags, den 6:e april, inleddes handeln för Cleantech Invest på First North Stockholm. Sedan tidigare är man listad på First North Helsingfors. Efter två dagar av handel är det för tidigt att göra några förutsägelser för aktiens utveckling i Sverige, men inledningsvis är kursen starkt uppåtgående.

Inför parallellistningen sökte teamet bakom Cleantech Invest en bred aktiebas med många nya ägare. Alexander Lidgren har på presentationerna mött många kunniga investerare med stor förståelse för vad Cleantech Invests bolag gör och fungerar. Det är något vd:n siktade på inför notering; ju mer kunskap desto mer troligt att aktieägaren är aktiv i utvecklingen. Utfallet i emissionen där G&W Fondkommission agerade finansiell rådgivare blev också starkt med överteckning 3,5 gånger. Det gjorde också att den övertilldelningsoption som fanns nyttjades, vilket gav bolaget ytterligare cirka 2 miljoner kronor.

"Vi har förvärvat 1200 nya ägare och inför öppningen låg vi runt 2500 aktieägare totalt. Nu ändras det från timme till timme i och med handeln."

Emissionen kan utökas senare i år när de teckningsoptioner som medföljde nu tecknade aktier kan nyttjas. Det sker under november månad och teckningskursen är där satt till 13 kronor. I dag krävs det en kursuppgång på 13 procent för att nå dit. Full teckning i november skulle tillföra bolaget ytterligare cirka 8 miljoner kronor.

Bolaget utesluter inte heller att ytterligare kapital kan tas in om intressanta affärsmöjligheter dyker upp. I den genomförda emissionen är den största delen öronmärkt för tilläggsinvesteringar i existerande innehav och en mindre del till nya investeringar.

Fortsatt stark portföljutveckling

Nytt kapital och en stark start på börsresan i Sverige ger ytterligare kraft till bolaget som ser ut att gå på högvarv med skenande tillväxt också för bolagen i portföljen. Den nyligen släppta årsrapporten visade att Nocart, en distributör av förnyelsebar energi till utvecklingsområden, inte bara ökat sin omsättning under fjolåret. Även vinsten har tiofaldigats och bolaget kunde redovisa en vinst på över 5 miljoner kronor. Att nå dessa vinstmarginaler när man samtidigt växer omsättningen så snabbt är "inget annat än imponerande", enligt vd:n. Cleantech äger 20 procent i Nocart.

"Vi har nyligen publicerat reviderad finansiell information. Vi visste att Nocart hade ett positivt kassaflöde, men att vinsten ökade så mycket var faktiskt bättre än väntat. De agerar på marknaden för decentraliserad förnyelsebar energi, som just nu är i mycket stark tillväxt."

Även finska Nuuka, som hanterar energiunderhåll i fastigheter, har expanderat kraftigt. Jämfört med fjolåret har Nuuka 13 gånger fler fastigheter uppkopplade till sitt system för mätning av energi och luftkvalitet i fastigheter. Nuuka är ett typexempel på ett bolag där "internationalisering" är ett naturligt nästa steg.

Vd Alexander Lidgren ser inte något naturligt avstannande i marknaden inom överskådlig framtid.

"Många av våra bolag är fortfarande i tidiga skeenden på kraftigt växande marknader vilket gör att de har fortsatt stor tillväxtpotential. Jag ser ingenting som tyder på en platå, tvärtom! Den största delen omvandlingen av fossilt till förnyelsebart är fortfarande framför oss. Detta gäller både oss som bolag och de marknader våra företag agerar på."Men, tillägger han, många av bolagen går fortfarande inte med vinst och är därför alls inte riskfria i dagsläget. Momentumet är dock på deras sida och efterfrågan finns.

Global närvaro nästa steg

För att ta klivet ut i världen har Cleantech Invest förvärvat nya tunga namn till sin styrelse. Nyförvärven gör att det för första gången är en majoritet av externa ledamöter med ingen annan koppling till bolaget. Bland annat återfinns Peter Karlsson, tidigare inköps- och logistikchef för Tesla, med gedigen erfarenhet av att skala upp verksamheter och med ett brett internationellt kontaktnät.

"Nästa nivå för oss själva och våra bolag är att lägga in en ännu högre växel för att nå nya marknader. Även investerarmarknaden har breddat sig internationellt och för att ge våra bolag vad de behöver för att lyckas måste vi vara ännu mer närvarande globalt.", säger Alexander Lidgren.

Vd:n uppskattar att det finns en generell förflyttning hos privatinvesterare till clean-techs favör, från fossilt till förnyelsebart.

"På många teknikområden har man nått en point of no return med övergången från fossilt till förnyelsebart. Det vet såväl stora investerare som privatsparare och det gynnar självklart hela marknaden."

Cleantech Invests teckningskurs var 9:30 kronor. Efter fredagens handel hade aktien stigit till 11:65 kronor.

image

/Emelie Lundgren

=============================================================

OM CISION PROMOTED:

Cision Promoted är ett samarbete mellan Cision och Nyhetsbyrån Direkt. Tjänsten ger Cisions kunder möjlighet att synliggöra sina nyheter och pressmeddelanden i form av redaktionella nyhetsartiklar. Tjänsten är finansierad av bolagen som beställer genom Cisions kommunikationsverktyg CisionPoint.

Nyhetsbyrån Direkt ansvarar för produktion och att tjänstens kvalitet och relevans säkras. Den produceras av en särskild redaktion som arbetar enkom med Cision Promoted utan samverkan med Nyhetsbyrån Direkts redaktionella verksamhet.

Nyhetsartikeln publiceras på platser som säkerställer att materialet når kapitalmarknad och media, exempelvis via Placera, Sveriges största sajt för privatsparare som ägs av Avanza, och nyhetsportalen Cision News. Marknaden nås också via Infront som är ett av marknadens största informations- och handelssystem för placerare i Sverige. Ytterligare distribution adderas successivt.