Clas Ohlson: total försäljning steg 5% i februari

STOCKHOLM (Direkt) Clas Ohlsons totala försäljning steg med 5 procent under februari. I lokala valutor ökade försäljningen med 2 procent.

Försäljningen i jämförbara enheter i lokal valuta var oförändrad under perioden.

Clas Ohlsons onlineförsäljning ökade med 47 procent under månaden.

Jämfört med samma månad föregående år har 13 butiker tillkommit och det totala antalet butiker uppgick per den sista februari till 238 stycken.

I Sverige steg försäljningen med 6 procent.

I lokal valuta var försäljningen i Norge oförändrad, i Finland var den ner 2 procent och regionen Utanför Norden visade en minskning på 2 procent.

Under perioden november-januari, Clas Ohlsonss tredje kvartal i det brutna räkenskapsåret blev det underliggande rörelseresultatet 363 miljoner kronor.

Analytiker hade i snitt räknat med ett underliggande rörelseresultat på 340 miljoner kronor, enligt Bloomberg News sammanställning.

Bruttomarginalen blev 40,4 procent, mot 40,8 procent motsvarande kvartal året innan.

Resultatet före skatt blev 104 miljoner kronor (349). Avveckling av butiksnätet i Storbritannien och Tyskland belastade resultatet med engångskostnad om 210 miljoner kronor.