CHR HANSEN: NETTORESULTAT 4 KV 74,6 MLN EUR, UNDER FÖRVÄNTAN

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Danska Chr. Hansen, som är verksamt inom livsmedel och bioteknik, redovisar ett nettoresultat för det fjärde kvartalet i räkenskapsåret 2018/19 på 74,6 miljoner euro. Väntat var ett nettoresultat på 75,9 miljoner, enligt Infront Datas sammanställning av fem analytikers prognoser.

Kvartalets omsättning uppgick till 306 miljoner euro, mot förväntade 313 miljoner enligt Infront Data. Den organiska tillväxten var 2 procent, vilket var lägre än de 5,1 procent som förväntades enligt Ritzau Finans.

Sett till affärsområdena omsatte Cultures & Enzymes 179 miljoner euro, mot väntade 182 miljoner enligt Infront Data. Health & Nutrition omsatte 70,5 miljoner euro mot förväntade 71,7 medan Natural Colors omsatte 56,8 miljoner euro, vilket var lägre än väntade 59,2 miljoner.

För räkenskapsåret 2019/20 räknar Chr. Hansen med en organisk försäljningstillväxt på 4-8 procent och en rörelsemarginal före extraordinära poster på 29,5 procent. Bolaget spår även ett fritt kassaflöde på 190 miljoner euro för räkenskapsåret 2019/20.