CHERRY: ORGANISK TILLVÄXT 39% 2 KV, EBITDA-MARGINAL 22%

STOCKHOLM (Direkt) Spelbolaget Cherry ett ebitda-resultat om 165 miljoner kronor för det andra kvartalet 2018 (93).

Koncernens intäkter ökade med 41 procent och uppgick till 753 miljoner kronor (536), varav den organiska tillväxten uppgick till 39 procent (37).

Ebitda-marginalen uppgick till 22 procent (17).

Periodens resultat uppgick till 91 miljoner kronor (15) och resultat per aktie blev 0:77 kronor (0:03) före utspädning och 0:76 kronor (0:03) efter.