CATENA MEDIA: REGELFÖRÄNDRINGAR UK OCH FRANKRIKE TYNGDE 2 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Catena Medias produktförbättringar och marknadsexpansion är tänkt att börja visa positiva effekter i det tredje kvartalet och därefter. Även om det ännu är tidigt i kvartalet ser det "positivt ut".

Det skriver vd Per Hellberg i delårsrapporten.

Kundanskaffningsbolaget Catena Medias ebitda-resultat landade på 9,4 miljoner euro för det andra kvartalet 2019. Väntat enligt fem analytiker i Bloomberg Newsw sammanställning var ett ebitda-resultat på 11,3 miljoner.

Enligt Catena Media är det andra kvartalet normalt säsongsmässigt svagare än årets första kvartal. Vd:n pekar även på att regulatoriska förändringar i Storbritannien och Frankrike har påverkat kvartalet negativt".

"Men vi har inte legat på latsidan /…/ utan växlat upp för ett starkt andra halvår", skriver vd:n.