CATENA MEDIA: LEDAMOT ÖYSTEIN ENGEBRETSEN DUBBLAT INNEHAVET

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Öystein Engebretsen har i dag måndag köpt 13.250 aktier i Catena Media där han suttit i styrelsen sedan 2018.

Det framgår av inrapportering till Finansinspektionens insynsregister.

Öystein Engebretsen är investeringsansvarig, "Investment Manager", på Öresund som är storägare i Catena Media.

Köpet gjordes till kurs 23:40 kronor och var därmed värt cirka 310.000 kronor. Han äger 26.450 aktier efter transaktionen, enligt ägardatatjänsten Holdings.