CATENA MEDIA: EBITDA-RESULTAT 9,4 MLN KR 2 KV (EST BN 11,3)

STOCKHOLM (Direkt) Kundanskaffningsbolaget Catena Media redovisar ett ebitda-resultat på 9,4 miljoner euro för det andra kvartalet 2019, motsvarande en marginal om 39,7 procent.

Väntat enligt fem analytiker i Bloombergs sammanställning var ett ebitda-resultat på 11,3 miljoner euro och en marginal på 43,0 procent.

Intäkterna uppgick till 23,7 miljoner euro. Här hade analytikerna hade räknat med intäkter på 26,3 miljoner euro.