CASTELLUM: OVÄNTAT ETT FORTSATT TRYCK UPPÅT PÅ HYROR - VD

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Hyresmarknaden är positiv med fortsatta hyreshöjningar, drivet av att det finns väldigt få alternativ, speciellt i Göteborg och Stockholm.

Det säger Castellums vd Henrik Saxborn till Nyhetsbyrån Direkt efter rapporten för det andra kvartalet, som offentliggjordes på fredagsmorgonen.

Bolaget hade en nettouthyrning under det andra kvartalet som uppgick till 11 miljoner kronor. Efter årets tre första månader var motsvarande siffra -7 miljoner kronor.

"I jämförelse med vad jag trodde att vi skulle se i januari ser vi en fortsatt hyresuppgång och en stabilisering utav de hyresnivåer som vi fick under förevarande år", säger Henrik Saxborn.

Som exempel framhäver han att Castellum nu kan höja hyrorna i de offerter som skickas ut beträffande lokaler i centrala Stockholm, i jämförelse med om de hade skickats ut i december. I de centrala delarna av huvudstaden får Castellum till topphyror på 9.000 kronor per kvadrat för kontorsyta. Henrik Saxborn säger att han inte har sett hyror på 10.000 kronor per kvadratmeter men att det "inte skulle förvåna" om det finns sådana fall.

I Göteborg etableras nu de högsta kontorshyrorna på runt 4.000 kronor per kvadratmeter.

"Det innebär för oss att vi kan fortsätta förhandla befintliga kontrakt uppåt", säger Henrik Saxborn.

Omkring hälften av Castellums fastighetsbestånd, sett till värde, utgörs av kontor.

På frågan om eventuella svaghetstecken nämner han butiksmarknaden. Castellums exponering mot handelssegmentet är 7 procent värdemässigt.

Bolagets kärnmarknader, det vill säga kontor och logistik, är dock fortsatt "väldigt, väldigt starka", enligt vd:n.

Castellum inväntar för tillfället byggnadslov för två stora projekt i Malmö. Bolaget ska bygga Eons nya huvudkontor samt Domstolsverket. Projekten, som är i storleksordningen 2,5 miljarder kronor, kommer bidra med 150 miljoner till nettouthyrningen mot slutet av året.

Exkluderat för Malmö-projekten säger Henrik Saxborn att nettohyrningen under det andra halvåret för befintlig portfölj "kommer ligga på positiva siffror, men inte som de var förra året".

Castellum har som målsättning att inom två år ha byggt upp ett fastighetsbestånd om 3 till 5 miljarder kronor i Helsingfors. För tillfällets finns en fastighet i Castellums ägo, med ett värde av drygt 800 miljoner kronor.

Henrik Saxborn säger att bolaget vill fortsätta etableringen, med tillägget att "om det tar lite tid får det göra det".

Hade ni räknat med att ha ett större antal fastigheter där vid det här laget?

"Vi hade önskat att vi hade haft det. Att köpa fastigheter är inget problem, att köpa rätt fastigheter vid rätt tidpunkt är det kluriga, om det tar lite tid är det ingen fara".

Vid lunchtid på fredagen hade Castellum-aktien gått upp med drygt 2 procent för dagen.