Capio: släpper preliminär siffror för tredje kvartalet pga bud

STOCKHOLM (Direkt) Capio släpper information om samt preliminära resultatsiffror för det tredje kvartalet mot bakgrund av Ramsay Générale de Santés uppköpsbud, som styrelsen rekommenderar.

Sammanfattningsvis hade Capio fortsatt stark utveckling i Norden medan Frankrike förbättras på en svag marknad och Tyskland omstruktureras som planerat.

Under tredje kvartalet uppgick koncernens omsättning till 3.816 miljoner kronor (3.455), vilket motsvarade en total omsättningstillväxt om 10,4 procent (9,1) och en organisk omsättningstillväxt om 2,1 procent (2,2).

Ebitda ökade med 13 procent till 189 miljoner kronor (168), vilket motsvarade en marginal om 5,0 procent (4,9). Ebita ökade med 25 procent till 66 miljoner kronor (53), vilket motsvarade en marginal om 1,7 procent (1,5).

Tredje kvartalet är det säsongsmässigt svagaste kvartalet för Capio, vilket framförallt påverkar den franska och tyska verksamheten, heter det.

För det tyska segmentet uppgick den organiska omsättningstillväxten till -4,8 procent (2,4) och ebitda var -10 miljoner kronor (6). Ebita-resultatet blev -19 miljoner kronor (-2) i kvartalet.

"Åtgärdsplaner har implementerats på de allmänna sjukhusen och nya medicinska arbetslag är nu på plats på de flesta av sjukhusen för att förbättra fokus på Modern Medicin och förkortning av medelvårdtiden. Specialistverksamheten anpassar sig till prissänkningen på delar av aktiviteterna samt skiftet från sluten- till öppenvård", skriver Capio.

För det franska segmentet uppgick den organiska omsättningstillväxten till 2,9 procent (-0,8), delvis påverkad av två extra arbetsdagar under kvartalet jämfört med samma period 2017. Ebitda-resultatet var 47 miljoner kronor (29) och ebita var -20 miljoner (-31).

"Generellt sett kännetecknades den franska marknaden av låga volymer under kvartalet", skriver Capio.

För det tyska segmentet uppgick den organiska omsättningstillväxten till -4,8 procent (2,4) och ebitda var -10 miljoner kronor (6). Ebita-resultatet blev -19 miljoner kronor (-2) i kvartalet.

"Åtgärdsplaner har implementerats på de allmänna sjukhusen och nya medicinska arbetslag är nu på plats på de flesta av sjukhusen för att förbättra fokus på Modern Medicin och förkortning av medelvårdtiden. Specialistverksamheten anpassar sig till prissänkningen på delar av aktiviteterna samt skiftet från sluten- till öppenvård", skriver Capio.

Capio kommer under fjärde kvartalet 2018 att rapportera kostnader avseende den nu avbrutna försäljningen av den franska verksamheten till Vivalto, inklusive kostnadstäckningsåtagandet om upp till 5,0 miljoner euro, samt engångskostnader och kostnader för rådgivning och legala tjänster i anslutning till Ramsays bud.

En fullständig delårsrapport för perioden januari-september 2018 kommer att publiceras som planerat den 30 oktober.