CANTARGIA: GENOMFÖR RIKTAD NYEMISSION OM CA 106 MLN KR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Styrelsen i bioteknikbolaget Cantargia har beslutat att genomföra en riktad nyemission om cirka 106 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Den riktade emissionen omfattar 6,6 miljoner nya aktier till en teckningskurs om cirka 16:02 kronor per aktie. Aktien stängde på torsdagen på 16:30 kronor.

Likviden från nyemissionen avses användas för två nya kliniska aktiviteter. Den första aktiviteten är att förbereda och genomföra en klinisk studie med CAN04 i USA. Den andra aktiviteten innebär en utökning av den pågående CANFOUR-studien i patienter med icke-småcellig lungcancer eller bukspottkörtelcancer.