CAMANIO CARE: RESULTAT -3,8 MLN KR 1 KV, PLANERAR NYEMISSION

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Välfärdsteknikbolaget Camanio Care redovisar ett nettoresultat för det första kvartalet 2019 på -3,8 miljoner kronor (-3,8).

Intäkterna steg till 4,5 miljoner kronor (2,5), varav nettoomsättningen ökade till 3,9 miljoner kronor (1,9).

Året har inletts med stark tillväxt och intäktsökningen drevs av en större efterfrågan på bolagets lösningar, uppger vd Catharina Borgenstierna.

"För att stärka vår balansräkning har vi beslutat att genomföra en kvittningsemission om 15,3 miljoner kronor. Emissionen vänder sig till långivare som accepterat att kvitta in lån för motsvarande belopp i emissionen. Genom emissionen förstärks balansräkningen vilket göra det lättare att få in nya investerare och långivare, samtidigt som ränta på dessa lån inte längre belastar bolaget. Camanio Care har dessutom ingått ett avtal som ger möjlighet att låna ytterligare 3 miljoner konor. Därmed har bolaget kassa att driva verksamheten fram till september", skriver vd Catharina Borgenstierna.

Bolaget planerar att genomföra en nyemission senast i september.

"Vi arbetar kontinuerligt med vår finansiering och har en plan. Vår framtida utveckling är beroende av att vi lyckas ta in kapital för att kunna satsa rejält i vår kommersialisering", uppger Catharina Borgenstierna.