CALLIDITAS: REDEYE HÖJER MOTIVERAT VÄRDE I UPPDRAGSANALYS

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Redeye höjer sitt motiverade värde i basscenariot för forskningsbolaget Calliditas Therapeutics till 140 kronor från tidigare 90 kronor.

Det framgår av en uppdragsanalys på torsdagen.

På lång sikt bedömer Redeye att Calliditas utsikter är relativt opåverkade av coronaviruset. Aktien borde kunna realisera något av den väsentliga uppsidan när sentimentet förbättras och i takt med att fas 3-resultaten för Nefecon närmar sig.

För att ta höjd för kortsiktiga risker förknippade med coronaviruset har Redeye höjt WACC-värdet till 13 procent från 12 procent.

I analysen ingår även det inlicensierade projektet Budenofalk med 16 kronor per aktie. En fas 3-studie kan inledas nästa år med en lansering i USA under 2024, enligt Redeyes bedömning.

I ett negativt scenario ser Redeye ett motiverat värde på 60 kronor medan motsvarande värde i ett positivt scenario ligger på 260 kronor.

Det motiverade värdet i basscenariot från Redeye ligger nästan 90 procent över onsdagens stängningskurs för Calliditas Therapeutics vid 74:40 kronor.