C-RAD: AVSIKTSFÖRKLARING OM AVTAL MED NETTOORDERVÄRDE 12 MLN KR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) C-rad har tecknat en avsiktsförklaring med det belgiska företaget Ion Beam Applications om leverans av ytskanningslösning till protoncancercenter i Kina. Projektet har ett totalt nettovärde på cirka 12 miljoner kronor och inkluderar ett flertal Catalyst-system, ett Sentinel 4DCT-system samt ett flerårigt serviceavtal.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Beställningen kommer att redovisas som orderingång när processen för leverantörskvalificering är klar och köpeavtalet mellan C-RAD och IBA har undertecknats. Detta förväntas ske inom de kommande sex månaderna. Det exakta schemat för leverans och installation av C-RAD-systemet förväntas fastställas under 2021.